Anamur borgen (Mamure Kalesi)

Del på:
Øst for Alanya finder man byen Anamur og den flotte velbevaret Anamur borgen.

Denne imponerende borg, er den bedst bevarede i Middelhavsområdet og samtidig en af de største i Tyrkiet. Anamur borgen ligger på hovedvejen ca. 130 km fra Alanya og 6 km øst for Anamur i udkanten af landsbyen Bozdogan.

Fæstningen er bygget på klipper helt ud til vandet mellem 2 sandstrande. Den består af 3 adskilte borgdele, der breder sig over 20.000 kvadratmeter. Den har 39 tårne af forskellig størrelse, flere cisterner, en moské samt en gammel badeanstalt uden for murene. De vestlige og nordlige dele er omgivet af en 10 meter bred vandfyldt voldgrav, der i vest er forbundet med havet og i øst med en lille flod, der løber langs østsiden og ud i havet. I voldgraven er der masser af vandskildpadder.

Borgen er bygget af alle mulige slags sten holdt sammen af stærk mørtel og nogle steder af træbjælker. Huggede sten er forbeholdt porte, buede vinduer og murhjørner. Hertil kommer romernes tilhuggede sten, der især ses i søsiden og indergårdens hovedtårn. Murene er i 3 etager med indvendige forbindelsesgange og dobbelt murkrone (undtagen kystmuren), så de kan forsvares til begge sider.

Fæstningen er opdelt af mure i:

  • Den indre gård i øst-sydøst,
  • Den ydre borg i nord-nordvest, og
  • Den indre borg i syd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hver del kan studeres for sig fra murkronerne og fra borggården og indefra i mure og tårne.

Adgang til borgen sker over en bro over voldgraven og gennem hovedporten i det firkantede tårn i østsiden. Her kommer man ind i den indre gård. Ad 2 trapper kan man komme op på østmuren og tårnene, hvor det runde hjørnetårn, hovedtårnet, i vandkanten er det mest interessante, og hvorfra der er en god udsigt over borgen. Tårnets runde fundament er af romersk oprindelse.

En del af indergårdens nordmur mangler, hvilket i dag giver nem adgang til den ydre borg. Her har ydermuren 10 tårne med flere rum, gange, magasiner og masser af udgange. Fæstningens anden adgangsvej er i midten i et firkantet tårn, hvor en hængebro har ført over voldgraven. På tårnet sidder den eneste bevarede inskription, der fortæller:

Bygget af Karamanoglu Alaaddinoglu Mehmetoglu sultan Ibrahim. Marmure Tårn og fæstningen skal værnes i krig. Denne besiddelse under vor beskyttelse er viet i en hellig sags tjeneste i Guds navn og fuldført ved Hans hjælp. Gud være lovet for Hans velsignelse og for at vise os den rette vej. Denne inskription blev skrevet i den tiende måned i det muslimske måneår 854” (854 i den muslimske kalender svarer til 1476).

Borggården rummer cisterner og rester af nogle ubestemmelige bygninger, der må-ske har været beboelse for soldaterne. Ifølge traditionen skulle der også være begravet en muslimsk hellig mand ved navn Hüseyin Gazi. Dette giver sig udslag i, at de lokale beboere binder tøjstykker på buskene og fremsiger bønner i troen på, at den hellige mand vil sørge for, at deres ønsker går i opfyldelse. Ligheden med den katolske og ortodokse kirkes helgendyrkelse er slående! Desuden ses 2 bygninger med hvælvinger, der har været lagerrum eller butikker for garnisonen.

Moskéen er oprindeligt bygget i 1300-tallet, efter at Karamonogullar-dynastiet havde erobret borgen og i forbindelse med den efterfølgende genopbygning og renovering. Men den moské, der står i dag, er bygget af osmannerne i det 16. årh. Fontænen foran moskéen havde oprindeligt sin vandforsyning fra en kilde 1500 meter nord for borgen, men vandledningen er i dag ødelagt.

Fra yderborgen kommer man til den indre borg, hovedborgen, ved at gå op af bakken til det firkantede porttårn, der er placeret dér, hvor indergårdens nordmur støder til inderborgen. Trinene på trappen, der har ført op til tårnet, er forsvundet, og kun gelænderet er tilbage. Palmemotivet over indgangen er Karamonogullar-dynastiets emblem. Kommandantens hus er placeret over for indgangen, men mangler gulve, lofter og trapper, der alle har været i træ. Fra bygningen er der trapper og gange, der fører til næsten alle dele af fæstningen. Inderborgen, der var den sidste bastion, der skulle holdes ved et angreb, har solide tårne og høje mure mod nord og vest, men kun en lavere mur ud mod havet. Men dette var heller ikke den farligste angrebsretning. De lokale indbyggere har i tidens løb fjernet masser af sand fra forstranden, så havet har frit spild, hvilket en dag vil få sydmuren til at kollapse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uden for fæstningen nord for hovedindgangen og på den anden side af vejen ligger resterne af det tyrkiske bad, der både blev brugt af soldaterne og de indbyggere, der boede ved borgen. Badet er formentlig bygget i midten af det 15. årh.

Seldsjukkerne og osmannerne overtog byzantinernes badekultur og herfra er der en lige linje til nutidens tyrkiske bad, hamam. Bygningen minder da også om de byzantinske bade, som man bl.a. kan finde i Anamorium. I vest lå indgangen og omklædningsrummet, der i dag er næsten ødelagt. Herfra kommer man gennem en smal gang til frigidarium med et barberrum i nordsiden. Videre til caldarium, der igen har forbindelse til 2 små og et stort afslapningsrum. Nord for badene ligger vandreservoiret, dækket af et tøndehvælv. Alle rummene har kupler med lyshuller i form af sekskanter og stjerner. De oprindelige vinduer og stenbassiner er i dag væk. Alle rum har haft paneler dekoreret med geometriske mønstre i farverne grøn, gul, rød og sort.

Kun i caldarium er der bevaret dele af vægudsmykningen.Gem

error: Indholdet er beskyttet mod kopiring